واحد سازه

  • طراحی و ساخت سازه های محيطی

    سازه‌های تبلیغاتی در سالیان اخیر و به ویژه در كلان شهرها بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند ولی متاسفانه بسیاری از این سازه‌ها طراحی مهندسی نداشته و اغلب به‌ صورت تجربی ساخته شده‌ و مورد استفاده قرار می‌گیرند. شركت سیماآرا ضمن همكاری با مشاوران و مهندسان مجرب داخلی و خارجی سعی بر طراحی و ساخت سازه‌های تبلیغاتی نوین داشته و نمونه‌های بسیاری ر ا نیز در این زمینه آماده و در سطح كشور مورد بهره‌برداری قرار داده است.
    واحد طراحی و ساخت شركت سیماآرا بر اساس نیاز سفارش دهنده و همچنین متناسب با محل استفاده سازه و نوع بهره‌برداری از آن شروع به طراحی می‌نماید: طرح اولیه ترسیم شده و نمونه سه بعدی واقعی سازه در نرم‌افزار، مدل‌سازی می‌گردد و امكانات مورد نیاز بررسی می‌گردد. سپس اجرایی بودن ایده با توجه به امكانات و تكنولوژی‌های موجود در كشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. طرح آماده شده از نظر ایستایی و مقاومت سازه در مقابل نیروهای طبیعی مورد محاسبه فنی قرار گرفته و نقشه‌های نهایی جهت ساخت ارائه می‌گردد ودر پایان سازه موردنظر ساخته وجهت نصب و بهره‌برداری نهایی ارسال می‌گردد.

    طراحی و ساخت سازه های محيطی