واحد نورپردازی

  • مانيتورينگ تابلوها

    تیم‌های بازدیدكننده هر شب بنا به مسیرهای تعیین شده یكایك سازه‌ها را مورد بازدید و عكس برداری قرار می دهند و كلیه اشكالات احتمالی اعم از خاموشی كلی و پروژكتورها، اشكالات موجود در بنر مانند: پارگی، چروك طرح، نصب غیراصولی طرح و اشكالات موجود در سازه‌های تبلیغاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. كلیه عكس های سازه ها و گزارش اشكالات موجود، جهت رفع عیب به واحد فنی اعلام می‌گردد.

    مانيتورينگ تابلوها
  • تعمير و نگهداري تابلوها

    گزارش دریافت شده از گروه بازدید شبانه در واحد فنی به سه قسمت تقسیم شده و به مسئولین مربوطه ارجاع داده می‌شود (روشنایی، طرح، سازه) پس از آن فرم مشخص كننده آدرس و نوع عیب از قبل مشخص شده و تیم‌های اجرایی جهت رفع عیب اعزام می‌گردند. لازم به ذكر است اولویت‌بندی عملیات بسته به نوع عیب و ضرورت انجام آن توسط بخش فنی تعیین می‌گردد به‌عنوان مثال كلیه اشكالات در سیستم روشنایی (مخصوصاً خاموشی كلی) باید قبل از غروب آفتاب برطرف گردد. علاوه بر موارد فوق، بازدید روزانه استرابوردها و بازدید پس از نصب جهت تایید كیفیت نصب هم بخشی از خدمات نگهداری می‌باشند.

    تعمير و نگهداري تابلوها