تحقیق و توسعه

به جهت فعالیت متمرکز و تخصصی سیماآرا در حوزه رسانه‌های تبلیغاتی محیطی و نیز دانش‌بنیان بودن فعالیت‌های این شرکت از بدو تاسیس، بخش قابل‌توجهی از توان و فرصت مجموعه صرف تحقیق ‌و ‌توسعه گشته و می‌شود. نتیجه این روی‌کرد، پیش‌گامی سیماآرا در بسیاری از اتفاقات تبلیغات محیطی بوده است. از جمله: سیما آرا نخستین شرکتی بود که اقدام به جابه‌جایی و نوسازی تابلوهایی ‌کرد که بهره‌برداری از آن‌ها را در مزایده‌های شهرداری تهران به دست آورده بود.
در کارنامه فعالیت شرکت چندین اقدام وجود دارد که از جنس «اولین‌ها» بوده است. از جمله این‌که در همان اوایل ورود سیماآرا به حوزه تابلوهای شهری، این شرکت نخستین شرکتی بود که پل‌های بتونی سواره را به عنوان جایگاه تبلیغاتی جدید معرفی و اقدام به طراحی و نصب سازه بر روی آن‌ها نمود. تابلوهایی که بر روی پل‌هایی چون میرداماد، گاندی، کردستان و آزمایش جای‌نمایی و نصب شد و هم‌چنان هم مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند.

امر تحقيق و توسعه در شركت سيماآرا را مي‌توان به چند شاخه مجزا تقسيم كرد:
1- شناسايي موقعيت ها و فضاهاي تبليغاتي جديد و موثر
2- جديدترين ابزارهای تبليغاتی مورد استفاده در كشورهای پيشرفته را شناسايی کرده و درصورت هماهنگ بودن با سيستم تبليغاتی كشور، ابتدا الگوبرداری و سپس بومي سازی مي شود.
3- سيماآرا با استفاده از مهندسين خلاق خود همواره در راستاي نوآوری و ساخت سازه های نوين اقدام كرده است، پروژه طراحی و ساخت استرابورد نمونه ايی موفقيت آميز از كار واحد سازه سيما آراست.
4- اصلاح ظاهری سازه‌های قديمی و غير استاندارد.
5- ايمن سازی تابلوها با نوسازی امكانات نامطلوب تعبيه شده بر روي آنها مانند پلتفرم ها و نردبان های نا-ايمن.
6- صرفه جويی در مصرف انرژی با اصلاح مداوم سيستم های روشنايی تابلوها و استفاده از پنل های خورشيدی.

دست‌آوردهایی که در فعالیت‌های شرکت به کار گرفته شده و می‌شود، ثمرات فراوانی برای کلیت تابلوهای شهری تهران داشته است. چرا که دست‌آوردها و اقدامات سیماآرا عموماً توسط دیگر شرکت‌ها به کار گرفته شده‌اند و به استاندارهای جدید سازمان زیباسازی شهر تهران تبدیل شده‌اند.
تحقیق و توسعه