مبلمان شهری

در فضای خشن، بی روح و پر هیاهوی شهر، در میان ساختمان ها و بناهای کوتاه و بلندی که در هر گوشه و کناری قد علم کرده اند، جای خالی اسباب و وسایل مکملی احساس می شود که زندگی شهری را اندکی سامان بخشیده و چهره شهر را آرام نماید.  
انسان موجودی زیبا پسند است. بنابراین همیشه در پی طرح های زیبا و فضاهای مسحور کننده است از این رو طراحی زیبای شهرها، استفاده از فناوری های نوین و به روز  در زمینه های نور ، صدا ، و سایر جلوه های بصری برای زیبا تر شدن  و بالاتر رفتن سطح کیفی زندگی در شهرها ضروری است.
مبلمان های شهری یکی از المان هایی است که سبب زیبایی و جذابیت سیمای شهر ها می شود. به تعبیری امروزه بیش از هر زمان دیگری جای خالی ترکیب و تلفیق عناصری مانند نیمکت ها، ایستگاه ها، منابع نوری، سطل های زباله و ... با هنر، فرهنگ، هارمونی، اصالت و زیبایی در راستای آمایش و آرایش شهری ویژه شهرهای بزرگ احساس می شود.
بررسی ها نشان می دهد که مبلمان شهری هویت شهر و حس تعلق را در افراد زنده کرده و نمادی از زیرساخت‌ها و نوآوری‌های شهری، تاریخ فرهنگی، معنوی، علمی، مذهبی، فنی و هویت حقیقی را در خود پنهان کرده است. 
مبلمان شهری هویت شهر و حس تعلق را در افراد زنده کرده و نمادی از زیرساخت‌ها و نوآوری‌های شهری، تاریخ فرهنگی، معنوی، علمی، مذهبی، فنی و هویت حقیقی را در خود پنهان کرده اس و با بهره گیری از تکنیک های معماری و اصول و استانداردهای شهرسازی مدرن در طراحی مبلمان شهری علاوه بر امنیت شهروندان می توان موجب کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری و آثار زیست محیطی  شد.
کاهش آلودگی صوتی ناشی از ترغیب افراد به پیاده روی و استفاده از حمل و نقل عمومی از دیگر مزایای اجرای مبلمان شهری است.
 
مبلمان شهری