چرا تبلیغات محیطی؟

امروزه تبليغات محيطی با تكنولوژی های جديد و با ارايه ايده های خلاقانه توانسته است نقش مهمی در رساندن بهتر پيام ها به مخاطبان ايفا كند.

شناخته شدن

شناخته شدن

تبليغات محيطي مشتريان يا مخاطبان را در زمان هايي كه در حال حركت و جابجايي هستند، تحت تاثير قرار مي دهد و پيام هاي تبليغاتي را روزانه در محل زندگي، كار، خريد و مسافرت به آن ها مي رساند. تبليغات محيطي در سريعترين زمان موجب شناخته شدن برند شما مي شود

مكمل بودن

تبليغات محيطي با ديگر رسانه ها تركيب شده و مي تواند بخشي از يك كمپين تبليغاتي بزرگ باشد تا به جذب مخاطبان و رسيدن به اهداف كمپين شما كمك كند.
مكمل بودن

تعاملی بودن

همزمان با پيشرفت تكنولوژی تبليغات محيطی به سمت سازه های تعاملی رفته است، اين سازه ها باعث درگيری بيشتر با مخاطبان شده و يك كانال جديد برای بازاريابی مستقيم بوجود آورده اند.
تعاملی بودن

متنوع بودن

تبليغات محيطی با توجه به اندازه و شكلهای مختلف، طيف گسترده ايی از مردم را جذب می كند.

نوآوری و توسعه

سرمايه گذاری مستمر برای توسعه صنعت تبليغات محيطی، باعث رشد هميشگی رسانه ها و جذابيت هر چه بيشتر مردم شده است.