سخن مدیر عامل

مدیرعاملشرکت تبلیغ گستر سیما آرا به عنوان پیشرو در تبلیغات محیطی، با هدف داشتن شهری زیبا به دور از آشفتگی های بصری با افتخار در سال 1375 پا به عرصه اقتصاد و صنعت ایران زمین گذاشت.
صداقت و درستکاری، توانمندی و قدرت، کسب و کاری تعاملگر و یاری دهنده، ارایه خدمات نوین به موقع و مناسب تداعی کننده نام سیماآرا و برازنده همکاران من در این مجموعه است و اجرای نظام مدیریت مشارکتی همواره توانسته است این شرکت را در جایگاه تعالی سازمانی قرار دهد.

سنگ فرش هر خیابان از طلاست 

سیما آرا به ایده های خلاقانه و منحصر به فرد که از گوشه و کنار شهر می گیرد به دنبال ساختن شهری زیبا و آرام برای شهروندان است و با این دیدگاه نیز تا کنون عملکرد درخشانی در زیبا سازی، ایمن سازی و نوسازی رسانه های تبلیغاتی شهر داشته است که می توان به نوسازی تابلوهای شهری و طراحی و اجرای استرابوردها اشاره کرد.

هسته دانا، شبکه توانا

واگذاری مسئولیت و اعتماد به نیروهای جوان سیما آرا را در راه اندازی و اداره کسب و کارهای جدید و نوین تجهیز می کند و تحقق این توسعه در شناسایی استعدادهای درخشان، جوان و با انگیزه ای نهفته است که خانواده سیماآرا از وجود آنان بهره می برد.
نیک می دانیم که حیات و بقای اقتصادی کشور در گرو توسعه و بقای صنایع و تولیدات داخلی است و سیماآرا حمایت، همراهی و همیاری صنایع و تولید کنندگان در گذر از شرایط بحرانی و دستیابی به موفقیت را از وظایف و رسالت  های خود می داند و تا کنون نیز توانسته است با توجه به مبانی احساسی، اخلاقی و انسانی فراتر از منافع شخصی و اقتصادی خود گام برداشته و سیما آرا را در مقابل انتخاب همکاران و مشتریان تجهیز کند.
امید آنکه با استعانت از الطاف الهی در راه تعالی سازمانی و رونق اقتصادی کشور عزیزمان بیش از پیش موفق باشیم.
محمد باقر مروی 
مدیر عامل